Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

regulują:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( tekst ujednolicony ).
  • Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (z późniejszymi zmianami ).
  • Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.

 

Metryczka

Data publikacji : 04.05.2009
Data modyfikacji : 20.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba udostępniająca informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba modyfikująca informację:
mł. asp. Jolanta Babicz
do góry