Stanowienie aktów prawa wewnętrznego - Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawa wewnętrznego

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:

 

  • Zarządzenia Nr 1144/04 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji),
  • Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji.
  • Decyzji Nr 165/14 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 28.05.2014 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad tworzenia i postępowania z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi,
  • Decyzji Nr 40/22 Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Powiatowej Policji w Krasnymstawie z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi. 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 05.05.2009
Data modyfikacji : 09.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
młodszy aspirant Jolanta Babicz
Osoba udostępniająca informację:
Anna Chuszcza
Osoba modyfikująca informację:
starszy sierżant Anna Chuszcza
do góry